Studio PRÁM

Jsme spolkem výtvarných umělců a designérů. Vzhledem k unikátnímu prostoru, v němž sídlíme, usilujeme o rozšíření našich aktivit o veřejně prospěšnou a kulturní činnost směrem k veřejnosti.
V objektu bývalé prádelny v pražských Vysočanech disponujeme ateliéry, multifunkčním sálem a galerií. Objekt prošel citlivou rekonstrukcí a zachoval si svůj původní industriální ráz. Na programu Studia PRÁM jsou zejména pravidelné krátkodobé výstavy, a to jak tuzemských, tak zahraničních umělců, kteří jsou povětšinou na začátku své umělecké kariéry.

Zahraničním umělcům umožňujeme rezidenční pobyty zakončené výstavami s cílem podpořit dialog mezi domácí a zahraniční výtvarnou scénou a přispět k pestrosti pražského kulturního života.

Naším posláním je vytvořit prostor pro mezinárodní setkávání a tvorbu autentického umění, podporovat nezávislé tvůrce a rozšiřovat povědomí o dění na kulturní scéně. Chceme budovat synergické místo, kde se lidé svobodně obohacují skrze dialog umění a společnosti. 

Doprovodný program

  • 26. - 28. 4. 2019 výstava Petry Švecové
  • otevírací doba 13.00 - 18.00