Studio PRÁM

Jsme spolkem výtvarných umělců a designérů. Vzhledem k unikátnímu prostoru, v němž sídlíme, usilujeme o rozšíření našich aktivit o veřejně prospěšnou a kulturní činnost směrem k veřejnosti.
V objektu bývalé prádelny v pražských Vysočanech disponujeme ateliéry, multifunkčním sálem a galerií. Objekt prošel citlivou rekonstrukcí a zachoval si svůj původní industriální ráz. Na programu Studia PRÁM jsou zejména pravidelné krátkodobé výstavy, a to jak tuzemských, tak zahraničních umělců, kteří jsou povětšinou na začátku své umělecké kariéry.

Zahraničním umělcům umožňujeme rezidenční pobyty zakončené výstavami s cílem podpořit dialog mezi domácí a zahraniční výtvarnou scénou a přispět k pestrosti pražského kulturního života.

Naším posláním je vytvořit prostor pro mezinárodní setkávání a tvorbu autentického umění, podporovat nezávislé tvůrce a rozšiřovat povědomí o dění na kulturní scéně. Chceme budovat synergické místo, kde se lidé svobodně obohacují skrze dialog umění a společnosti. 

Doprovodný program

 • 26. - 28. 4. 2019 výstava Petry Švecové
 • otevírací doba 13.00 - 18.00

  Obrazy, které se střídají jeden za druhým v rychlém sledu, některé ztracené v rychlosti, s jakou si je prohlížíme. Jiné naopak pevné a stabilní, ale tím, že se nestihly načíst, uvízly v jakémsi meziprostoru. Mlhavé krajiny a změti barev, mapy, v nichž nemůžeme číst. Zůstávají tak mimo naši paměť a někdy i mimo naši schopnost vnímání. Situace ztrácejí význam, vrstvy se překrývají do nového obrazu. Zůstává jen fascinace.

  Denně se pohybujeme ve světě, v němž s cizími lidmi sdílíme prostřednictvím obrazů na sociálních sítích jejich životy, často ale v detailech, které jsou pro nás nerozklíčovatelné a nesrozumitelné. Jako bychom vše viděli do detailu, ale zároveň neviděli/nevěděli nic. Přesto máme potřebu dalších a dalších obrazů - abychom stěží dokázali popsat ty, které jsme viděli ještě před malou chvílí.

  Digitální snímek tady ale není přímým zdrojem pro malbu, ale spíš východiskem k zamyšlení nad obrazem, jeho výjimečností a zároveň i duplikovatelností. Malby se skládají ve vrstvách, které jsou některé zpětně odkrývány, jinde je obraz tvořen jednotlivými nitěmi, vytvářejícími perspektivu hloubky i rozzrněného pohybu. Dochází ke kontrastu digitální technologie a rukodělnosti - zatímco čas na sociálních sítích je stále rychlejší, zde dochází naopak ke zpomalení.

  Petra Švecová je absolventkou pražské Akademii výtvarných umění (M. Knížák, V. Kokolia V. Skrepl), v roce 2016 absolvovala stáž na Hochschule für Bildende Kunste. Vedle malby se věnuje site specific instalacím a fotografii.

  www.petrasvecova.com