V případě zájmu o novinářskou akreditaci nás prosím kontaktujte na info@galleryweekend.cz.

GALLERY WEEKEND PRAGUE

Gallery Weekend Prague je víkend (26. 5. - 28. 5. 2017), v rámci kterého jsou pražské galerie otevřeny. Po vzoru jiných evropských metropolí se nám zalíbil nápad, že jeden víkend v roce se galerie otevřou pro své návštěvníky i o víkendu a připraví pro ně program.

Cílem Gallery Weekend Prague je dát vědět široké veřejnosti o aktuálním dění v galeriích.

Věříme, že se z přehlídky Gallery Weekend Prague stane hezká tradice, na kterou se každoročně budou těšit milovníci umění.


Záštitu nad Gallery Weekend Prague převzalo Ministerstvo kultury.

Záštitu nad Gallery Weekend Prague převzala MgA. Eliška Kaplický Fuchsová, předsedkyně Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP

Záštitu nad Gallery Weekend Prague převzal radní Prahy 2 Ing. Jaroslav Šolc. Děkujeme!