Latin Art gallery

  • Jungmannova 17/3, Praha 1
  • otevírací doba: 26. 4. - 28. 4. 15:00 - 18:00
  • www.latin-art.com

Latin Art Gallery je otevřené okno do latinskoamerické kultury v České republice. 

Jejím cílem je příprava výstav malby, sochařství, fotografie, grafiky, vizuálního umění a performance. Je to místo, kde se představují umělci z Latinské Ameriky, karibských ostrovů a také umělců českých, jež mají vztah s hispánskou kulturou jako takovou. Jedná se o jakýsi kulturní dialog a jeho prostřednictvím chceme přispět k vzájemnému porozumění mezi latinskoamerickým umění a českou veřejností. Tento dialog má povzbudit skutečný zájem o tyto umělecké projevy. 

Doprovodný program:

  • 26. - 28. 4. 

Kateřina Bohač & Latin Art Gallery

Exkluzivní a originální umělecká díla

Kateřina Bohač Linares je česko-venezuelská umělkyně, která v České republice založila galerii latinského umění Latin Art Gallery s cílem propagovat to nejlepší z latinskoamerického a mezinárodního umění ve střední Evropě. Latin Art Gallery vystavuje současné umění včetně obrazů, fotografií, grafiky, soch, instalací a videoartu.

Za více než 5 let na trhu v České republice jsme představili přes 40 individuálních i skupinových výstav, více než 80 kulturních akcí, včetně křtů knih, čtení poezie, ochutnávek vín a gastronomie, koncertů, divadelních představení pro děti i dospělé. Kromě toho nabízíme v našich prostorách řadu výtvarných workshopů a tvůrčích dílen. Všechny události, které realizujeme, si kladou za cíl obohatit kulturní dialog mezi Českou republikou a mezinárodními komunitami.

Latin Art Gallery je kulturní prostor uznávaný v České republice, s vizí expanze na evropské i mezinárodní trhy, díky svému týmu: Manažerka galerie Arch. Sujana Villafañe Boháč, historik a umělecký kritik prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc, konzultant umění Pan Hector Castillo, překladatelka a promotér na českém trhu PhDr. Alena Mrazová, manažerka pro ruský trh Paní Elena Petunina a projektová manažerka Maria Šnajder.

Kvalita a prestiž děl, která Latin Art Gallery představuje, se odvíjí od jejího závazku vystavovat umělce 100% oddané své práci, osobnosti ochotné neustále se vyvíjet. To je důvod, proč při nákupu některého z našich originálních děl budete nejen investovat do současného mezinárodního uměleckého trhu, ale přispějete i k tomu, aby naši umělci pokračovali ve své tvorbě a uměleckém růstu.

Kateřina Bohač & Latin Art Gallery

Obras de arte exclusivas y originales

Kateřina Bohač Linares es una artista Checo-Venezolana, fundó Latin Art Gallery en la República Checa con el fin de promocionar lo mejor del Arte Latinoamericano e internacional en Europa Central. Latin Art Gallery expone Arte Contemporáneo incluyendo pinturas, fotografías, gráfica, esculturas, instalaciones y Videoarte.

Con más de 5 años en el mercado en República Checa hemos presentado más de 40 exposiciones individuales y colectivas, más de 80 eventos culturales incluyendo bautizos de libros, recitales de poesía, degustaciones de vino y gastronomía, conciertos, teatro para niños y adultos, además hemos ofrecido en nuestros espacios variedad de talleres de arte y workshops creativos. Todos los eventos que realizamos cumplen con el objetivo principal de enriquecer el diálogo cultural entre República Checa y las comunidades internacionales.

Latin Art Gallery es un espacio cultural reconocido en República Checa y con visión de expansión en el mercado Europeo e internacional. Gracias a su equipo de trabajo: Gallery Manager Arq. Sujana Villafañe Bohac, Historiador y Crítico prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc Sra. Alena Mrazová, Manager para el mercado Ruso Elena Petunina, Project manager Maria Šnajder.

La calidad y prestigio de las obras que Latin Art Gallery promociona viene del compromiso de exponer a artistas dedicados al 100% a su labor, personas comprometidas a evolucionar constantemente, es por eso que al adquirir una de nuestras obras originales no solo estás invirtiendo en el mercado de arte internacional actual, pero estas aportando a que nuestros artistas sigan creando y creciendo.

Kateřina Bohač & Latin Art Gallery

Exclusive and original artworks

Kateřina Bohač Linares is a Czech-Venezuelan artist who founded Latin Art Gallery in the Czech Republic in order to promote the best of Latin American and international art in Central Europe. Latin Art Gallery exhibits Contemporary Art including paintings, photographs, graphics, sculptures, installations and video art.

With more than 5 years in the market in the Czech Republic we have presented more than 40 individual and collective exhibitions, more than 80 cultural events including books launches, poetry recitals, wine and gastronomy tastings, concerts, theater for children and adults, as well we have offered a variety of art and creative workshops in our spaces. All the events hosted meet the main objective of enriching the cultural dialogue between the Czech Republic and international communities.

Latin Art Gallery is a recognized cultural space in the Czech Republic, with a vision of expansion in the European and international markets. Thanks to its team: Gallery Manager Arq. Sujana Villafañe Bohac, Historian, Curator and Art Critic Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc Mrs. Alena Mrazová, Manager for the Russian market Elena Petunina, Project manager Maria Šnajder.

The quality and prestige of the artworks that we promote come from the commitment to exhibit 100% dedicated artists engaged to constantly evolve, that's why when acquiring one of our original artworks you are not only investing in the current international art market, but you are contributing to the continuous growth of our artists.