Knupp gallery

Knupp gallery je galerie zabývající se českým současným a historickým uměním. Ve dvou patrech o výměře 300 m2 má návštěvník možnost shlédnout od špičky českých věkově rozmanitých talentů širokou kolekci maleb, plastiky, grafiky, fotografie a skla. Dílčí segmenty umění jsou zastoupeny více autory, aby měl divák možnost porovnat odlišné technické a ideové přístupy k dílu. Galerie pořádá každý měsíc autorské výstavy českých, nově i zahraničních výtvarných současníků.

V roce 2016 Knupp gallery otevřela svou pobočku v Los Angeles, čímž se stala historicky první ryze českou galerií v USA. Pravidelně se účastní uměleckých veletrhů v ČR a zahraničí. Od září 2017 přesunula své sídlo do jádra Prahy do ulice Revoluční. Pravidelně pořádá komentované prohlídky celé sbírky v anglickém jazyce.