Galerie Toyen

  • Milešovská 1, Praha 3
  • otevírací doba: 27. 4. 9:00 - 19:00; 28. a 29. 4. 13:00 - 19:00
  • www.galerietoyen.cz

Nedávno otevřená Galerie Toyen (únor 2017) se zaměřuje na podporu umělecké scény Prahy 3. Nově zrekonstruované prostory jsou součástí Informačního centra Praha 3, jedná se o moderní multifunkční výstavní prostor, který propojuje uměleckou tvorbu napříč všemi žánry.


Doprovodný program 27. - 29. 4.

  • 27. - 29. 4. výstava: V kosmu a na náměstí krále Jiřího / Bohunka Waageová

Grafika a obrazy Bohunky Waageové jsou charakteristické svým imaginativním estetickým myšlením, abstraktní víření barvy a světla bere do zajetí akt a naopak, autorka pracuje buď s celistvou figurou aktu, nebo s detailem, s torzem figury, atd. Akt není symbolem erotického pocitu jednotlivé bytosti, nýbrž vyjadřuje myšlenku splynutí vášně a věčnosti, něčeho, co nemá začátek ani konec.

"Nezaměnitelné grafiky přinesly jejich autorce členství ve SČUG Hollar, její ilustrace poetických a prozaických knih nejedno prestižní ocenění. Schopnost vcítění se do dramatických dějů spoluúčast na filmové tvorbě. Vedle grafik paralelně vznikající obrazy znamenaly mnohé samostatné a skupinové výstavy doma i v Evropě. Malířka, silně ovlivněna linkou - linií, s hlubokým smyslem pro detail u tematických cyklů a vazbou na konkrétní znaky a symboly ve volných barevných plochách svých obrazů dosahuje podmanivé moci a kouzla. Touha vyjadřovat se k minulosti i přítomnosti, a to s velmi jemnou laskavostí a nadhledem, dává jejímu dílu sílu hloubky a imaginace. Schopností svých vhledů v tvorbě je velice inspirativní a zároveň mnohým ukazuje cestu ke světlu".


  • 27. 4. 16:00 - 18:00 Komentovaná prohlídka s výtvarnicí Bohunkou Waageovou
  • 28. 4. 16:00 - 18:00 Komentovaná prohlídka s výtvarnicí Bohunkou Waageovou
  • 29. 4. 15:00 filmová projekce "Za Seifertem na Žižkov" 
  • 29. 4. 17:00 filmová projekce "Popatři, co skrývá Praha 3"