Galerie NTK

  • Technická 6 / 2710, Praha 6
  • Galerie NTK
  • vstupné: zdarma

Současně s otevřením Národní technické knihovny 9. 9. 2009 byla zahájena také činnost Galerie NTK, která se stala integrální součástí provozu knihovny. Galerie NTK pořádá výstavy zaměřené na propojení současného umění, vědy a technologií, dále prezentaci architektury, ale také expozice, které jsou komentářem k politickým a společenským problémům. Důležitou součástí programu Galerie NTK jsou výstavy studentů uměleckých oborů nebo architektury.