Galerie La Femme

Galerie La Femme vystavuje obrazy, grafiky a sochy českých umělců jak zvučných jmen, tak mladé generace. Návštěvník má velkou šanci, že v široké nabídce najde to pravé dílo pro svůj domov či kancelář, a zároveň tak investuje do kvalitního umění.  

Galerie La Femme je však víc než obchod s uměním. Od roku 2000, kdy vznikla, organizuje kvalitní výstavy jak na své domovské adrese v Bílkově ulici, tak na mnoha dalších místech v Praze, po České Republice, ale i ve světě. Stojí za četnými mezinárodními projekty a zahraničními výtvarnými sympozii, organizovala první dva ročníky Smalt Art ve Vítkovicích, zadává tzv. Domácí úkoly svým výtvarníkům nebo spolupracuje s charitativními organizacemi (např. spolupráce s Charity Golf Party v Karlových Varech, s Archou Chantal, s Kontem Bariéry, s Kontem Lucie a dalšími).