Galerie Kooperativy

Když jsme se v roce 2012 přestěhovali do naší nové budovy, nechtěli jsme se zavřít před okolím, a proto budova kromě kancelářských prostor nabízí i veřejně přístupná místa určená pro běžné návštěvníky. Ti zde najdou například kavárnu nebo galerii, ve které vystavujeme díla ze své umělecké sbírky nebo pořádáme tematické výstavy.

Doprovodný program

  • 27. - 29. 4. výstava FRANTIŠEK KAVÁN, český rok v krajinách
Expozice představuje průřez tvorby Františka Kavána. Jedná se o jeho nejrozsáhlejší výstavu od roku 1941. V Galerii Kooperativy je k vidění 141 jeho děl.


Výstava českého roku v krajinách, představuje autorovi obrazy vybraných z veřejných i soukromých sbírek. Důraz je kladen na obrazy větších formátů, v nichž malíř výrazně postihl typiku různých českých krajů a končin v rozličných atmosférických situacích a proměnách. A které také výrazně působí na návštěvníka, který si uvědomí, jak je v Česku krásně.

Kaván jako jeden z nejvýraznějších absolventů slavné Mařákovy krajinářské školy definoval v návaznosti na krajinářský odkaz Adolfa Kosárka a Antonína Chittussiho pojetí realismu v naší krajinomalbě. Přehlídku Kavánovy krajinářské tvorby pojímá její kurátor a specialista na malířův umělecký odkaz, PhDr. Michael Zachař, jako procházku domácí krajinou od jara do zimy, kdy jednotlivá kvartální i dílčí zastavení bude doprovázet sám malíř na velkoformátových dokumentárních fotografiích. Umělec zanechal v korespondenci a vzpomínkách četná autentická svědectví o svých krajinářských štacích a úskalích plenérové tvorby. Jsou to většinou jazykově a literárně poutavé i překvapivé texty, dokládající podobně jako u spolužáka Antonína Slavíčka úžasnou osobní schopnost vnímání a výkladu světa v jeho jednotlivostech i celku.

Na přípravě expozice Kavánových obrazů se podílela Národní galerie v Praze a několik dalších institucí, zejména Krkonošské muzeum v Jilemnici, které vlastní nejrozsáhlejší kolekci autorových prací. Návštěvníci zde najdou známá plátna i obrazy po desetiletí nedostupné či ztracené, některé v nových i nečekaných souvislostech