Galerie Kodl

Galerie KODL je renomovaná aukční, prodejní a výstavní síň založená na více než stoleté rodinné sběratelské tradici. Zaměřuje se na nákup a prodej obrazů, kreseb, grafik a plastik českého výtvarného umění především z období 19. a 20. století. Od letošního roku se galerie více soustředí i na současné umělce. Premiérově proto uvede Letní výtvarný salon Kodl Contemporary, který představí sedm výtvarných umělců mladší a střední generace.