Galerie J°CEJKA

Galerie J°CEJKA je virtuální instituce, kterou založil Jan Čejka jako platformu pro prezentování umělců nejmladší generace. Mezi vystavované autory tak patří zejména akademičtí studenti a absolventi, kteří svoji tvorbu neustále reflektují, rozvijí, a pevně si za ní stojí. Odhodlání a aktivně rozvíjený potenciál těchto tvůrců dělá z jejich děl velmi vhodnou příležitost i k případné investici.


Doprovodný program se koná v Nové galerii - Balbínova 26:

26. 5. od 18:00 - Aurora Coriolis a Kvído - Jak je důležité míti modela (pózování)

Zajímá vás, jaké to je stát modelem? Chtěli byste vědět, co tato práce obnáší a proč je důležitá? Čemu musí model ve své práci čelit a jak se s tím vyrovnává? A jaká jsou třeba taková tajná přání modelů? Přednáška vám dovolí nahlédnout do skoro všudepřítomného, ale často přehlíženého, světa pózování a nabídne živý model, který vám bude sedět pro vaše vlastní kreslířské či malířské práce přímo během výkladu.

Aurora Coriolis je pseudonym modelky. Můžete jí spatřit na obrazech Kláry Sedlo, které pózuje už léta, a to téměř výhradně. Mimo pózování je blogerkou, písničkářkou a spisovatelkou a aktuálně se soustředí na sérii rozhovorů s umělci mladé generace, které zprostředkovává několika uměleckým blogům.

Kvído je přezdívka modela, který v poslední době pózuje na Akademii Výtvarných Umění v Praze. Donedávna působil jako model aktu pro studenty prvního ročníku AVU ateliéru Jiřího Petrboka, nyní pózuje spíše pro jednotlivce po vzájemné domluvě. Mimo pózovací svět se živí jako jevištní technik, inspicient a rekvizitář v několika pražských zákulisích.


27. 5. od 16:00 - Mgr. Sabrina Muchová - Umění jako kritika společnosti (estetika)

Představa umění jako specifického nástroje kritiky ustaveného společenského systému je v soudobých diskuzích o vizuálním umění velmi přitažlivá. Uměleckým dílům se připisuje schopnost narušovat status quo a současně poskytovat sociální poznání. Přednáška se zaměří na vztah mezi tímto kritickým potenciálem umění a jeho estetickou dimenzí. První část vysvětlí koncepci estetické formy umění, druhá pak naváže objasněním jejího vlivu na kritickou působnost umění.

Mgr. Sabrina Muchová je absolventka katedry estetiky FF UK. Zabývá se tématy společenské role umění, zejména s ohledem na tradici kritické teorie. Je jednou ze zakladatelek blogu AestheticPoint, který se věnuje otázkám umění i kultury obecně. Na katedře estetiky se podílí na organizaci návštěv galerií a ve studentském spolku Katharsis se momentálně podílí na organizaci přednášek o estetice architektury.


28. 5. 13:00 - Klára Sedlo - Proč je dobré aby malíř uměl malovat? (malířství)

Klára Sedlo nastíní důvody, proč je dobré se v malbě zabývat vizuální zkušeností. Zároveň vizuální zkušenost popíše pomocí takových pojmů, jako jsou um, řemeslo, talent a návod. Přednáška se vztahuje zejména na funkci barev v malbě. Poslání přednášky je doprovázeno sérií příkladů, včetně ukázek děl starých i novodobých mistrů, a je v kontrastu s odlišnými názory z umělecké scény, se kterými se Klára Sedlo denně setkává.

Klára Sedloje malířkou studující na AVU v ateliéru prof. Michaela Rittsteina. K malířství přistupuje s ohledem na klasické umění, ze kterého často čerpá inspiraci. Ta se v dílech Kláry Sedlo projevuje např. v práci s barvou a symboly. Kromě studií na AVU se Klára Sedlo věnuje i pedagogické praxi a vede několik kurzů pro případné zájemce.


28. 5. 16:00 - Mgr. Ivona Fikejzlová - Proč se nám to líbí? (sociologie)

Říká se, že co člověk, to názor. V případě prožívání a hodnocení umění zdá se toto platí dvojnásobně. Proto podrobíme otázku vkusu diskuzi, která poodhalí jeho individuální a sociální rozměr. Společně s diváky poskládáme definici vkusu dohromady a zodpovíme, proč se nám jedno umělecké dílo líbí více než jiné.

Mgr. Ivona Fikejzlová vystudovala sociologii na FF UK se zájmem o sociologii kultury a umění. Soustředí se zejména na výtvarné umění, literaturu a film. Má za sebou pobyt v Austrálii a v současné době pracuje nejen v reklamním marketingu, ale i jako redaktor protisedi.cz.