Galerie JakubskaAlexandr Onishenko přišel do této země pouze se svým nadáním několika tubami barev a štětců a začal prodávat svá díla po boku jiných malířů na Karlově mostě a brzy dosáhl toho, že si v roce 1994 otevřel svou vlastní galerii - Galerii Jakubskou, která letos na jaře oslaví 25. výročí.

Zde můžete spatřit jeho nové impresionistické malby, které mají schopnost žít svým vlastním životem ve světě barev a neoduševnělých předmětů. Můžete cestovat v jeho krajinách, jít po stezce směřující do jeho lesa, letět s jeho labutí na jih, proběhnout se s jeho koňmi, procházet se jeho gotickými dvory nebo kroužit nad jeho pražskými střechami na Malé Straně.

Jeho plátna nejsou jednorozměrná, lze se k nim vracet znovu a znovu, pokaždé s jinou hloubkou a jiným tajemstvím.Alexandr Onishenko is one of the most successful artist in the Czech Republic. He came to this country with few possessions and began selling his work, alongside with artists on the Charles Bridge, but he was not there long.

Onishenko quickly went on to open his own gallery where you can see his new impressionist paintings. This year 2019 his Gallery Jakubska celebrates 25th anniversary.

The quality of his work shone out he was offered exhibitions not just in this country but also in Germany, France, Spain, UK, USA etc.

He breathes life into even inanimate objects giving them a vibrancy and personality of their own. One can explore his landscapes, see around corners in his forests, fly with his birds, gallop with horses, explore Gothic courtyards or soar with him over the rooftops of Prague. Onishenko's paintings are full of energy and, although impressionist in style, rich in detail. His are not one-dimensional canvases, one can return to them again and again, each time discovering new depths, and hidden secrets.

Stálá prodejní expozice

  • László Kutas - Bronzové sochy

Doprovodný program

  • po celou dobu konání akce bude promítán film o Alexandru Onishenkovi 
    "Tajemství černého plátna"
  • výstava: Vitalina Forostovets - studentka Mezinárodní školy černého plátna