Galerie JakubskaAlexandr Onishenko přišel do této země pouze se svým nadáním několika tubami barev a štětců a začal prodávat svá díla po boku jiných malířů na Karlově mostě a brzy dosáhl toho, že si otevřel svou galerii v roce 1994 - Galerie Jakubska.

Zde můžete spatřit jeho nové impresionistické malby, které mají schopnost žít svým vlastním životem ve světě barev a neoduševnělých předmětů. Můžete cestovat v jeho krajinách, jít po stezce směřující do jeho lesa, letět s jeho labutí na jih, proběhnout se s jeho koňmi, procházet se jeho gotickými dvory nebo kroužit nad jeho pražskými střechami na Malé Straně.

Jeho plátna nejsou jednorozměrná, lze se k nim vracet znovu a znovu, pokaždé s jinou hloubkou a jiným tajemstvím, která Malíř zkoumá v nových dimenzích jeho umění tvořit.

__________________________________________________________________________

Alexandr Onishenko is one of the most successful artists in the Czech Republic. He came to this country with few possessions and began selling his work, alongside with artists on the Charles Bridge, but he was not there long.

The quality of his work shone out he was offered exhibitions not just in this country but also in Germany, France, Spain, UK, USA etc.

Onishenko quickly went on to open his own gallery where you can see his new impressionist paintings.

He breathes life into even inanimate objects giving them a vibrancy and personality of their own. One can explore his landscapes, see around corners in his forests, fly with his birds, gallop with horses, explore Gothic courtyards or soar with him over the rooftops of Prague. Onishenko's paintings are full of energy and, although impressionist in style, rich in detail. His are not one-dimensional canvases, one can return to them again and again, each time discovering new depths, and hidden secrets.


Doprovodný program

  •  27. 4. 2018 - "Setkání s mistrem" - možnost se setkat a promluvit s mistrem Alexandrem Onishenkem, který bude k dispozici v galerii po celý den
  • 29. 4. 2018 - "Setkání s mistrem" - pro ty, kteří nestihli využít první možnost, nabízíme druhou příležitost k setkání s mistrem Onishenkem, který bude tento den k dispozici v galerii od 15:00 do 20:00h
  • po celou dobu konání akce bude promítán film o autorovi