Galerie Divadla Kámen


Galerie Divadla Kámen je menší prostor užívaný současně jako kavárna a relaxační zóna zejména během divadelních představení, přednášek nebo diskuzí. V několika posledních letech se galerie příležitostně věnovala prezentaci různých forem umění a od roku 2016 se cíleně zaměřuje především na díla současných autorů.

Galerie prezentuje reliéfy s názvem Urban Lines sochaře Jaroslava Chramosty, který prošel školením v sochařském ateliéru Jiřího Beránka na UMPRUM a v poslední době se zabývá zejména experimenty s betonem. Ve své práci obecně kombinuje tento "všední materiál" se symetrickým členěním povrchu a často se přiklání ke geometrizaci svých objektů, převážně výrazně estetizovaných a odhmotněných. Zájem o motivy hledané v technicky vyvinutém světě, ale naopak i v tom zdánlivě primitivním organickém, je příznačný pro převážnou část jeho tvorby.

Doprovodný program

  • 28. 4. ve 12.30 komentovaná prohlídka s kurátorkou Lucií Váchovou