Etc. galerie


  • Sarajevská 16, Praha 2
  • Etc. galerie
  • vstupné: zdarma
  • otevřeno: 27. - 29. 4. - 13:00 - 18:00

Etc. galerie je nekomerční a nezávislá galerie současného umění, která funguje jako výstavní prostor, ale také jako instituce produkující sociálně a politicky kritické projekty, galerie se podílí na dlouhodobých výzkumech ve spolupráci s dalšími českými vzdělávacími a kulturními institucemi a jednotlivci (teoretiky, filozofy a výtvarnými umělci). Aktuální výstava Barbory Trnkové a Tomáše Javůrka je součástí programu, jenž se zaměřuje na prezentaci mladých umělců z celé České republiky. Etc. galerie funguje od roku 2004 a jejími současnými kurátorkami jsou Alžběta Bačíková a Anna Remešová.