Artery Prague

Kdo jsme? / Who are we?

V Praze žijící a tvořící režisérka a filmová animátorka a sochařka ověnčená několika cenami z filmových festivalů Özlem Akin otevřela v Gorazdově ulici na Praze 2 večerní galerijní prostor ARTERY PRAGUE. ARTERY PRAGUE slouží nejen galerijním účelům, ale i jako umělecká dílna a klubovna. Galerie je otevřena od 15 do 23 hodin, zařízena spíše jako obývací pokoj než tradiční "white box" galerie.

Vyučujeme techniky používané pro výrobu většiny vystavených děl. V prostorách galerie máme k dispozici učebnu a dílnu pro workshopy včetně základních nástrojů a nářadí.

ARTERY PRAGUE je prostorem mnoha tváří. Z několika pohledů může být galerií, obývacím pokojem, kabinetem kuriozit, učebnou a dílnou pro zvídavé a učenlivé nebo obchodem s designem.

Jdeme proti myšlence galerie jako sterilního prostoru, prosazujeme cestu ve které se umění prezentuje ve více "živém" a osobitějším prostředí. Zároveň čerpáme inspiraci z rozličných kabinetů kuriozit, pohybujeme se někdy na hraně surrealismu (a za ní).

--

An award winning director and animator living and creating in Prague Özlem Akin opened a late night ARTERY PRAGUE in Gorazdova as a multifunctional gallery. Besides its purpose as a gallery, ARTERY PRAGUE serves as a workshop and a lounge, open from 3pm till 11pm. The gallery looks more like a living room than a traditional "white box" gallery.

We teach the techniques used to create most of the artworks on sale or on display. We have a classroom and a workshop available, together with some basic tools and equipment.

ARTERY PRAGUE is a quirky space. It can be a gallery space, living room, cabinet of curiosities, classrom and a workshop for curious or a shop with design.

We are going against the idea of gallery as a sterile space, trying to showcase art and design items in a more "living" environment. We are inspired by various cabinets of curiosities, we are being on the edge (and beyond) of surrealism.