Studio PRÁM

  • Čerpadlová 536/4b, Praha - Vysočany
  • Studio PRÁM
  • vstupné: zdarma

Studio PRÁM sdružuje 12 absolventů AVU a UMPRUM, kteří budovu převzali od spolku Trafačka a nyní volně navazují na její činnost. Využívají prostory jako zázemí pro uměleckou tvorbu, spolupracují se zahraničními umělci formou rezidenčního programu a provozují galerii PRÁM s pravidelným výstavním programem, který se soustředí na současné mladé umění. Studio navíc organizuje rozmanité kulturní akce, jako jsou výstavní vernisáže, přednášky, koncerty, promítání a alternativní festivaly.

"Naším posláním je vytvořit prostor pro mezinárodní setkávání a tvorbu autentického umění. Chceme podporovat nezávislé tvůrce a rozšiřovat povědomí o dění na kulturní scéně. Chceme budovat synergické místo, kde se lidé svobodně obohacují skrze dialog umění a společnosti."


Doprovodný program:

27. - 28. 5. / otevírací doba 10:00 - 17:00