Museum Montanelli - MuMo

  • Nerudova 13, Praha 1
  • Museum Montanelli
  • vstupné: zdarma
  • otevřeno: 26. 5. - 14:00 - 18:00 / 27. a 28. 5. 13:00 - 18:00

Museum Montanelli je jednou z mála soukromých neziskových institucí moderního výtvarného umení v České republice. Je místem podněcujícím kreativitu a představivost, snahu o hledání dialogu mezi zavedenou a experiemntální tvorbou, mezi minulostí a současnotí. Jeho posláním je podporovat zájem o moderní umění u veřejnosti a razit cesty k jeho hlubšímu pochopení napříč různorodými skupinami příjemců. 

Dlouhá řada realizovaných výstav v Praze, jiných částech naší země i v zahraničí je důkazem otevřeného přístupu a širokého záběru jeho programu. Museum Montanelli rovněž spravuje sbírku Nadace DrAK, jejíž díla pravidelně začleňuje do výstavních projektů s rozmanitou tematikou. Program muzea sahá od prezentace současných českých i zahraničních umělců, často s přesahem do "art experience", současného umění tanečního či formy performance, přes komentované prohlídky, rozhovory s umělci a kurátory až po rozličné individuální projekty. 


Doprovodný program: 26. 5. - 28. 5. 2017

Koncept výstavy je dialogem mezi Novákovou nejnovětší a jeho nejstarší tvorbou. Díla jsou zapůjčena z několik sbírek. / The exhibition aims to be a dialogue between Novák´s most recent and his oldest work. The exhibited works are on loan from several collections. Kurátor výstavy / Exhibition curator: Dr. Ivan Neumann

  • komentovaná prohlídka / guided tour: 27. 5. 2017 od/from 16:00 a 28. 5. 2017 od/from 16:00 (guided tours are held in English only)