Gallery Weekend Prague probíhá po celé Praze. Kontakty na jednotlivá místa naleznete zde.


Záštitu nad Gallery Weekend Prague převzalo Ministerstvo kultury.

Záštitu nad Gallery Weekend Prague převzala MgA. Eliška Kaplický Fuchsová, předsedkyně Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 

Záštitu nad Gallery Weekend Prague převzal  radní Prahy 2 Ing. Jaroslav Šolc. Děkujeme!

Děkujeme partnerům akce!