Galerie UM

  • nám. Jana Palacha 80, Praha 1
  • Galerie UM
  • vstupné: zdarma
  • otevřeno: 10:00 - 18:00

Galerie UM (dříve Galerie VŠUP) byla zřízena roku 2000 a od roku 2001 zde probíhá pravidelný výstavní provoz. Každoročně zde můžete zhlédnout kolem deseti výstav. UMPRUM v Praze se snaží o vyvážený poměr mezi retrospektivními výstavami a výstavami současného umění a zároveň odráží mezioborové zaměření školy. Galerie UM se zaměřuje na mladé výtvarníky a kurátory, kteří představují tvůrčí potenciál pro následující desetiletí. Součástí výstav je doprovodný program (komentované prohlídky, workshopy pro širokou veřejnost, diskuse a přednášky).

Kvalitu programu zaručuje výstavní komise složená ze zástupců školy i odborné veřejnosti, kteří vybírají z projektů přihlášených do veřejně vyhlášené soutěže.

Doprovodný program 26. - 28. 5.

  • výstava: Jan Boháč: Můžu?
  • 28. 5. - 11:00 - komentovaná prohlídka výstavy Můžu? s autorem Janem Boháčem

Do hlavy nikomu druhému nevidíme. Umělci, agresorovi ani oběti, a přesto je tak běžné usuzovat co se mohlo nebo nemělo stát. Jan Boháč pracuje na lince 112, odkud čerpá i téma své aktuální výstavy v Galerii UM. Každodenní potýkání se s tragédiemi i banalitami se mu nikdy nesmí stát rutinou.

Kde je hranice mezi manipulací a pomocí? Posloucháme se vůbec navzájem? Otázka z názvu výstavy nás všechny vtahuje do děje, do cizích myšlenek, do rozhodování o těch nejosobnějších věcech...Můžu?    

Autor výstavy: Jan Boháč (absolvent ateliéru Sochařství) / Kurátorka: Anežka Bartlová (doktorandka na KTDU) / Grafika: Jakub Spurný (diplomant v ateliéru Písmo a typografie)